Gebruiksvoorwaarden Biebroam Diensten van Stichting BiSC
Datum 3 April 2019

Inleiding
Welkom bij Biebroam, een dienst speciaal voor bezoekers van bibliotheek organisaties of multifunctionele organisaties en/of accommodaties waarvan bibliotheek onderdeel uitmaakt in Nederland.

Om gebruik te kunnen maken van de dienst Biebroam moet je akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”).
Deze gebruiksvoorwaarden zijn ‘regels voor onderweg’ voor gebruik van en toegang tot de diensten van Biebroam. Ze gelden voor zowel jou als gebruiker van onze dienst, de Aanbiedende organisaties  en alle partijen waarvan wij gebruik maken voor onze dienstverlening. Ze zijn dus belangrijk en bevatten hierom ook juridische toelichtingen die je zorgvuldig moet lezen.

 1. Definities
  1.1. Aanbiedende organisaties: bibliotheek organisaties of multifunctionele organisaties en/of accommodaties waarvan bibliotheek onderdeel uitmaakt in Nederland die de dienst Biebroam aanbieden.
  1.2 BiSC. BiSC is een dienstverleningsorganisatie voor bibliotheken in Nederland.
  1.3. Voorwaarden – Dit document met Gebruiksvoorwaarden van Biebroam Diensten
  1.4. De Diensten – de door de Aanbiedende organisatie onder de naam Biebroam aangeboden diensten en de website (www.biebroam.nl)
 2. Geldigheid
  2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten.
  2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden gelden niet voor diensten van derden die via Biebroam worden benaderd of gebruikt die door derden worden aangeboden.
  2.3 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een toevoeging bij iedere andere overeenkomst(en) tussen jou en een Aanbiedende organisatie. Bij een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en zulke overeenkomst(en), zullen de andere overeenkomst(en) leidend zijn.
 3. Gegevens en privacy
  3.1 Voor het gebruik van de Diensten hebben we een aantal basisgegevens van jou nodig. Welke gegevens we nodig hebben, waarvoor deze worden gebruikt en hoe wij met jouw privacy omgaan kun je lezen in de privacyverklaring op onze website (https://www.biebroam.nl).
 4. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
  4.1 Door gebruik te maken van deze Diensten ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, en andere aanvullende voorwaarden die gelden voor bepaalde programma’s, waarvoor je kan kiezen om hier aan deel te nemen.
  4.2 Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dien je onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Diensten.
 5. Toegestaan gebruik
  5.1 Als voorwaarde voor jouw gebruik van Biebroam stem je ermee in dat:
  1. je een persoon bent van 16 jaar of ouder;
  2. je de wettelijke bevoegdheid hebt om een bindende overeenkomst aan te gaan;
  3. jouw gebruik van de site te allen tijde overeen zal komen met de Gebruiksvoorwaarden;
  4. je jouw wachtwoord zorgvuldig bewaakt en overzicht houdt over het gebruik van jouw account, en begrijpt en overeenkomt dat je verantwoordelijk bent voor het gebruik van jouw account door een ieder die je toelaat het te gebruiken;
  5. je het recht hebt om elke en alle informatie aan Biebroam te verstrekken, en dat deze informatie accuraat, juist, actueel en compleet is;
  6. je deze Gebruiksvoorwaarden accepteert.
 6. Beschikbaarheid van de Diensten
  6.1 Je erkent dat er onderbrekingen in de diensten of voorvallen kunnen zijn die buiten onze macht liggen. Hoewel wij redelijkerwijs proberen om de Biebroam diensten toegankelijk te houden, kunnen de Diensten soms onbeschikbaar zijn om verschillende redenen, waaronder, zonder beperkingen, routinematig onderhoud. Je begrijpt en erkent dat door omstandigheden zowel binnen als buiten onze macht toegang tot de Diensten kan worden onderbroken, opgeschort of gestopt. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel een dienst of toegang tot de Diensten te weigeren aan iedereen, ieder account, op ieder moment en om elke reden.
 7. Eigendom van de diensten
  7.1 De inhoud en informatie van de Diensten (“Inhoud”) en de gebruikte infrastructuur om de Inhoud aan te bieden is eigendom van BiSC en onze partners. Je komt overeen om van de informatie, software, producten of diensten die je van of via Biebroam hebt verkregen geen aanpassingen, kopieën, distributies, verzendingen, vertoningen, verrichtingen, reproducties, publicaties, licenties of afgeleide werken te maken of deze te verzenden, te verkopen of door te verkopen.
 8. Verzending van informatie
  8.1 Omdat wij geen controle hebben over de beveiliging van het internet of andere netwerken die jij gebruikt voor toegang tot de Diensten of om met ons te communiceren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die jij verkiest te delen met ons, terwijl deze wordt verzonden. Bovendien is zijn wij als Aanbiedende organisatie niet verantwoordelijk voor enige data die verloren gaan tijdens deze verzending.
 9. Jouw verantwoordelijkheid bij het gebruik van Biebroam diensten
  9.1 Alle interacties op de Diensten en netwerken moeten legaal zijn en voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien jouw gedrag (naar ons eigen oordeel en goeddunken), andere gebruikers beperkt of belemmert in het gebruik of benutten van enig deel van de Diensten, kunnen wij jouw rechten op de Diensten inperken en andere restricties toepassen.
  9.2 gelieve je niet bezig te houden met de volgende activiteiten – deze zijn verboden op de Biebroam diensten en website en behelzen een duidelijke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden:
  1. bewust verstrekken van onjuiste informatie, frauderen of informatie vervalsen;
  2. poging of daad tot het inzien van data die niet voor jou is bedoeld, zoals inloggen op een server of account waarvoor jij geen autorisatie hebt;
  3. poging tot het testen van de beveiliging of configuratie van de Diensten of Biebroam website of het kraken van de beveiliging of verificatiemaatregelen zonder de juiste autorisatie;
  4. het aanvallen of onderbreken van het juist functioneren van een deel, pagina of gebied van de Diensten ;
  5. poging tot het verstoren van de Diensten aan een gebruiker op welke manier dan ook, inclusief en zonder beperking, door onze website te besmetten met een virus, of pogingen van “overloading”, “flooding”, spam, “mail bombing” of het laten crashen van de Diensten;
  6. de Diensten, Biebroam website of enige inhoud ervan gebruiken om reclame te maken of te werven voor andere, commerciële, politieke of religieuze doeleinden, of om te concurreren met de Aanbiedende organisatie en/of BiSC , direct of indirect, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Aanbiedende organisatie en BiSC ;
  7. doorverkopen of op een andere wijze hergebruiken van jouw toegang tot de Diensten;
  8. de Diensten of een van de middelen ervan gebruiken om een beroep te doen op Biebroam- klanten, ondernemers of andere zakenpartners van Biebroam, om gebruikers of partners van andere online of offline diensten te worden, direct of indirect concurrerend of potentieel concurrerend met Biebroam, inclusief, zonder beperking, samengevoegde huidige of voorheen aangeboden deals;
  9. het gebruik van informatie van een andere Biebroam-klant of ondernemer van de Diensten, die niet aan jou toebehoort, voor enig commercieel doel, inclusief, maar niet beperkt tot, marketing;
  10. toegang verkrijgen tot, controleren of kopiëren van inhoud of informatie van de Diensten met behulp van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of handmatige processen voor een doeleinde zonder onze expliciete schriftelijke toestemming;
  11. overtreden van de restricties in kopteksten die robots uitsluiten op de Biebroam website of het omzeilen of ontwijken van andere maatregelen die worden toegepast om toegang tot de Biebroam website te voorkomen of te beperken
  12. enige actie ondernemen die excessieve druk legt op onze diensten, of die een onredelijke of disproportioneel grote druk legt of mogelijk opdringt aan onze servers, of een ander deel van onze infrastructuur (zoals naar ons eigen goeddunken bepaald) die de Diensten;
  13. enig materiaal of andere informatie van de website van Biebroam samenvoegen (door middel van het gebruik van links of andere technische middelen of fysieke archieven verbonden aan Diensten) met materiaal van andere sites of op een secundaire site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
  14. deep-linking naar enig deel van de Biebroam site zonder onze expliciete, schriftelijke toestemming;
  15. illegale of kwaadwillige actie ondernemen tegen de zakelijke belangen of reputatie van de betreffende Aanbiedende organisaties, BiSC , onze andere ondernemers of onze diensten; of
  16. een link plaatsen naar de Biebroam website op een andere website, zonder voorafgaande en continue toestemming van de betreffende Aanbiedende organisatie(s) en BiSC.
 10. Aanpassing van de gebruiksvoorwaarden
  10.1 Wij behouden te allen tijde het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te verbreken of deels aan te passen zoals wij dat noodzakelijk of wenselijk achten. Mits wij aanpassingen doen die directe gevolgen hebben voor het gebruik van de Diensten, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen door een bericht van de aanpassing op de Biebroam website te plaatsen . Enige aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden zullen ingaan op het moment van plaatsen van een wijzigingsbericht op de website van Biebroam. We raden je aan de Gebruiksvoorwaarden af en toe te herlezen om je ervan te verzekeren dat je op de hoogte blijft van eventuele berichten over zulke veranderingen. Je gebruik van de Diensten nadat we deze Gebruiksvoorwaarden hebben aangepast zal leiden tot het accepteren van de aangepaste Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons ook het recht voor om enig aspect of kenmerk van onze de Diensten te veranderen of te verbreken, inclusief, maar niet beperkt tot, vereisten voor gebruikerstoegang.
 11. Copyright en handelsmerken
  11.1 Alles binnen of op de Diensten is het exclusieve bezit van BiSC, of wordt gebruikt met toestemming daarvan. Iedere vorm van kopiëren, verspreiden, verzenden, plaatsen, linken, deep- linking of anderszins aanpassen van de website of Diensten of enige delen ervan, zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming van BiSC is verboden. Iedere schending van deze voorwaarde kan leiden tot inbreuk op het auteursrecht, het handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht, met als gevolg civiele en/of criminele sancties.
  11.2 De website van Biebroam bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere vertrouwelijke informatie, inclusief, maar niet beperkt tot: tekst, software, foto’s, video, beelden, muziek en geluid. De volledige inhoud van de Biebroam website is beschermd met auteursrecht als een gemeenschappelijk werk onder de Nederlandse wetgeving. Wij of onze licentiegevers bezitten het auteursrecht op de selectie, coördinatie, afspraak en uitbreiding van deze inhoud, zowel als voor de originele inhoud. Je mag de inhoud niet aanpassen, publiceren en verzenden, niet deelnemen in de verzending of verkoop, geen afgeleide werken maken, of op enig andere manier de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk exploiteren. Behalve wanneer nadrukkelijk anders is omschreven in de wet op het auteursrecht, is het kopiëren, opnieuw verspreiden of verzenden, publiceren of commercieel exploiteren van gedownload materiaal niet geoorloofd zonder nadrukkelijke onze toestemming of de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Als kopiëren, opnieuw verspreiden of publiceren van auteursrechtelijk materiaal is geoorloofd, zal je een onafhankelijke toekenning doen en/of akkoord gaan om geen veranderingen of verwijdering te maken in enige auteursbijdrage, handelsmerk, legenda of auteursrechtelijke vermelding. Je erkent dat je, door het auteursrechtelijk beschermde materiaal te downloaden, geen eigenaarsrechten hebt verworven.
  11.3 Biebroam is een handelsmerk van BiSC . Samen met andere handelsmerken binnen of op de Biebroam website en Diensten, die anderszins in bezit zijn of worden gevoerd in samenhang met Biebroam, worden niet geacht om in het publieke domein terecht te komen, maar blijven het exclusieve bezit van BiSC  behalve als een merk of site een licentie heeft van het handelsmerk. In een dergelijk geval geldt deze licentie voor het exclusieve voordeel en gebruik van Biebroam, tenzij anders is aangegeven.
  11.4 Je zult geen materiaal dat is beschermd via auteursrecht, via handelsmerk of via ander eigendomsrecht uploaden, posten of anderszins op de Diensten beschikbaar maken zonder de nadrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht. Wij of BiSC hebben geen bijzondere plicht of verantwoordelijkheid om jou indicaties, aanduidingen of andere hulpmiddelen te bieden om te kunnen bepalen of het desbetreffende materiaal auteursrecht of een ander handelsmerk bezit. Je bent als enige aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het schenden van auteursrecht, handelsmerken, eigendomsrechten of ander nadeel dat hieruit voortkomt.
  11.5 Door materiaal bij te dragen in een publiek gebied van de Diensten rechtvaardig je dat de eigenaar van dit materiaal aan ons en aan BiSC nadrukkelijk het rechtenvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie heeft verleend voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, bewerken, publiceren, vertalen en verdelen van dit materiaal (volledig of deels), wereldwijd en/of om het te gebruiken in andere werken van iedere vorm, media of technologie nu bekend of hierna ontwikkeld, voor zolang het auteursrecht kan bestaan voor dit materiaal. Je staat ook toe dat andere eindgebruikers toegang hebben tot het materiaal en dit kunnen inzien, bewaren of reproduceren voor persoonlijk gebruik. Je verleent ons en BiSC het recht tot redactie, kopiëren, publiceren en verspreiden van al het materiaal dat je beschikbaar maakt op de Diensten.
 12. Auteursrechtelijk beleid en procedures
  12.1 De Aanbiedende organisatie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen met jou of met andere eindgebruikers die auteursrechten van externe partijen schenden.
  12.2 Als je vindt dat materiaal dat is geplaatst op de Diensten door een eindgebruiker op enige manier in schending is met het auteursrecht, dien je een Aanbiedende organisatie de volgende informatie te verstrekken:
  1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon op wie het auteursrecht rust; 2. een aanduiding van het auteursrechtelijk beschermde werk en de locatie van het veronderstelde geschonden werk op de Diensten;
  3. een geschreven verklaring dat je van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet;
  4. je naam en contactinformatie, inclusief telefoonnummer en e-mailadres;
  5. een verklaring van jou dat bovenstaande informatie in jouw melding accuraat is en, op straffe van meineed, dat jij de eigenaar bent van het auteursrecht of geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar.
  12.3 Berichten of claims over schending van auteursrechten kunnen via de servicemedewerker van de betreffende bibliotheek  worden doorgegeven.
 13. Ideeën en suggesties
  13.1 Wij en de eigenaar van de Diensten BiSC staan open voor ideeën en suggesties.
  13.2 Als je ons ideeën, suggesties of ongevraagd materiaal stuurt, begrijp je en ga je akkoord met de volgende voorwaarden, ongeacht jouw begeleidende brief of andere voorwaarden die je opstuurt:
  13.3 Wij en BiSC hebben geen plicht om ongevraagd materiaal in te zien, noch om dit ongevraagde materiaal vertrouwelijk te houden; en
  13.4 BiSC wordt de eigenaar van ongevraagd toegezonden materiaal en mag dit opnieuw verspreiden voor elk doel, zonder beperking en vrij van enige verplichting om jou te erkennen of te compenseren.
 14. Disclaimer of garantie
  14.1 Je gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat gebruik van de Diensten op jouw eigen risico is. Noch wij, BiSC, diens moedermaatschappijen, vennootschappen, vennootschappen van moedermaatschappijen en dochterondernemingen, noch iemand van hun personeel, vertegenwoordigers, ondernemers, externe inhoudsaanbieders of licentiehouders, of hun functionarissen, directeuren, personeel of vertegenwoordigers, garanderen dat gebruik van website of Diensten zonder onderbreking of foutmelding zal zijn, noch geven zij enige garantie met betrekking tot:
  1. de resultaten die worden geboekt met het gebruik van de Diensten;
  2. de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of inhoud van alle informatie (inclusief productomschrijvingen), diensten, producten of vouchers verstrekt via de Diensten.
  14.2 De Diensten en alle inhoud zijn beschikbaar en toegankelijk op basis van “koop op eigen bate en schade” en “indien beschikbaar”.
  14.3 Hierbij verwerpen wij en BiSC iedere vertegenwoordiging, garantie en voorwaarde, zowel nadrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van de Diensten of de inhoud, statements of andere informatie van de website van Biebroam, of producten of diensten die via de Diensten toegankelijk of beschikbaar zijn, inclusief, maar niet beperkt tot het niet schenden van de titel, de verkoopbaarheid, en de geschiktheid voor een specifiek doel.
 15. Grenzen van aansprakelijkheid
  15.1 In geen enkel geval zullen wij of zal BiSC , diens moedermaatschappijen, vennootschappen, vennootschappen van moedermaatschappijen, dochterondernemingen noch iemand van hun personeel, vertegenwoordigers, ondernemers, partners, externe contentaanbieders of licentiehouders, of hun functionarissen, directeuren, personeel of tussenpersonen aansprakelijk zijn voor:
  1. verlies van omzet;
  2. verlies van huidige of verwachte winsten;
  3. verlies van contracten;
  4. verlies van het gebruik van geld;
  5. verlies van verwachte besparingen;
  6. zakelijk verlies;
  7. verlies van mogelijkheden;
  8. verlies van klandizie;
  9. verlies van reputatie;
  10. verlies van, schade aan, of vervalsing van data; en
  11. Indirecte of voortvloeiende verliezen, ongeacht of die verliezen voorzienbaar, te kennen, te voorzien of anderszins te voorspellen waren, voortkomend uit of gerelateerd aan jouw gebruik van de Diensten, de inhoud, statements en andere informatie daarbinnen beschikbaar, de producten of diensten toegankelijk via de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden.
  15.2 De volledige aansprakelijkheid van ons of BiSC richting jou of een externe partij onder deze Gebruiksvoorwaarden zal in geen enkel geval het totaalbedrag van €50 overschrijden.
  15.3 De beperking van aansprakelijkheid hierboven is ook geldig in relatie tot aansprakelijkheid voortkomend uit de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze Gebruiksvoorwaarden.
  15.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van ons of BiSC bij aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de geldende wet uitsluiten of beperken (inclusief fraude en dood of persoonlijke schade veroorzaakt door nalatigheid van ons of BiSC )
 16. Communicatie en marketing
  16.1 Je hebt de mogelijkheid om nadere informatie te vragen over de Diensten, je te abonneren op nieuwsbrieven of je anderszins te laten informeren door jouw contactinformatie op te geven via de website van Biebroam. Je kan hierover meer lezen in de privacyverklaring (zie artikel 3).

  Wil je op de hoogte blijven van biebroam en nieuws, tips en activiteiten van de Aanbiedende organisatie(s)? ? Dat kan!

c  Ja, ik ontvang graag (gepersonaliseerde) informatie over of persoonlijke aanbiedingen van biebroam en de Aanbiedende organisatie(s) 

 1. Websites van anderen
  17.1 De Diensten kunnen links naar websites bevatten die worden onderhouden door andere partijen die niet gelieerd zijn aan de Aanbiedende organisaties. Deze links worden alleen voor jouw gebruiksgemak aangeboden en niet omdat wij de inhoud van zulke websites onderschrijven of daar een mening over hebben. Wij verwerpen nadrukkelijk iedere verbintenis met betrekking tot zulke inhoud, de nauwkeurigheid van het materiaal op deze websites of de privacynormen van deze websites. Als jij besluit zulke websites te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico.
 2. Schadeloosstelling/vrijgave
  18.1 Je gaat ermee akkoord om ons, BiSC, diens moedermaatschappijen, vennootschappen, vennootschappen van moedermaatschappijen, dochterondernemingen en diens directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims en uitgaven, inclusief honoraria van advocaten, voortvloeiend uit of in relatie tot producten en diensten aan jou aangeboden in verband met de Diensten of gebruik van de Diensten dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. Jij bent als enige verantwoordelijk voor jouw handelingen met andere gebruikers van de Diensten. In zoverre wettelijk geoorloofd vrijwaar je ons en BiSC van alle aansprakelijkheid of claims gerelateerd aan diensten of producten die jij levert aan anderen, een actie of inactiviteit van jou, inclusief het niet naleven van de geldende wet en/of het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden, en ieder ander gedrag, zowel online als offline, tegenover een andere gebruiker of ondernemer.
 3. Geldend recht
  19.1 Deze overeenkomst en alle niet-contractuele relaties tussen jou en ons zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Beide partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse rechtssysteem.
 4. Aanvullende bepalingen
  20.1 Geen enkele ontheffing van zowel jou als de Aanbiedende organisaties van een inbreuk of verzuim of tekortkoming om een recht onder deze Gebruiksvoorwaarden toe te passen is een ontheffing van een voorgaande of voortvloeiende inbreuk of verzuim of een ontheffing van verbeuring van een vergelijkbaar of toekomstig recht onder onze Overeenkomst. De koppen van de rubrieken zijn slechts ingevoegd voor jouw gemak en hebben geen juridische betekenis of effect. Als een gerecht of een geldige rechtsmacht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaart, dan zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de toepasbaarheid van andere bepalingen binnen deze Gebruiksvoorwaarden, en zullen de resterende delen van de Gebruiksvoorwaarden volledig bindend en rechtsgeldig blijven.
  22.2 Je gaat een overeenkomst aan met een Aanbiedende organisatie. Correspondentie is mogelijk via de servicemedewerker van een Aanbiedende organisatie.